Daruj aj ty 0,2 % svojho mozgu

Pod týmto sloganom vyzýva Program expertného dobrovoľníctva do konca marca mladých profesionálov, aby v záujme dobrej veci darovali svoje dobré myšlienky a pomohli tak tým, ktorí pomáhajú.

V šiestich odborných kategóriách sa v Katalógu príležitostí  uchádzajú o pomoc experta – dobrovoľníka tri desiatky organizácií, medzi nimi aj ETP Slovensko.

Koho hľadáme?

Špecialistu, ktorý nám pomôže s vytvorením komunikačnej stratégie.

Prečo?

Mrzí nás negatívny postoj verejnosti voči našim klientom, pretože vieme, že sa veľkou mierou nezakladá na pravde. Poznáme príklady hodné nasledovania.

Ako?

Sprostredkovaním zaujímavých a konkrétnych faktov, objektívnych dát a analýz, ktoré vychádzajú zo života našich klientov a našich skúseností.

Kde?

V čo najširšom priestore – v obci, meste, okrese, kraji, na Slovensku, ale aj v EÚ.

S akým cieľom?

Aby jednotlivé prvky komunikačnej stratégie odborne a pútavo, zrozumiteľne a zapamätateľne vysvetlili, že pomocou deťom a mladým rodičom, ktorí žijú na okraji spoločnosti, pomáhame nielen im, ale celej spoločnosti. Aby aj tí, ktorí sa nie z vlastného rozhodnutia narodili v chudobe, mali čo najskôr vhodné podmienky, ktoré im umožnia vyrovnať sa vzdelanostnou úrovňou ostatným rovesníkom a  perspektívne  prispievať do spoločného mešca.