Halloween párty

Vo Veľkej Ide sme zorganizovali Halloween párty. Schopné deti deň predtým vyzdobili komunitné centrum a pomohli mladším deťom zo školského klubu zhotoviť si škrabošky. Spevom a tancom sme strávili celé poobedie, čas ubehol neskutočne rýchlo. Spokojným a vyšanteným deťom sa po párty mohli začať zaslúžené jesenné prázdniny.