Film, ktorý presvedčí

Výsledky nášho rozsiahleho projektu Komunita na ceste k prosperite (2012 – 2015) a svojpomocná výstavba domov (2013 – 2016), našli svoje výrečné vyjadrenie aj v dvadsaťminútovom dokumentárno-umeleckom filme.

Autorovi Jaroslavovi Ridzoňovi sa podarilo na malej ploche vystihnúť to najvýznamnejšie, čo projekt dokázal v oblasti vzdelávania a bývania.  Dostali v ňom slovo naši klienti, zástupcovia partnerských samospráv, spolupracovníci i zamestnanci.

Prečo deti z rómskych osád zaostávajú? Prečo je ich život v osadách zložitý? Prečo sme zástancami povinnej predškolskej prípravy týchto detí? Čo získavajú deti i dospelí návštevou komunitného centra? Aký je význam Mentorského programu? Čím je náš vzdelávací program Nové horizonty jedinečný, príťažlivý  a účinný? Prečo má význam prepojenie sporenia, mikropôžičky a svojpomocnej výstavby? Prečo sa klienti rozhodli vlastnými rukami postaviť si dom? Film odpovedá na všetky tieto i mnohé ďalšie otázky.

Úprimné výpovede ľudí, pôsobivé zábery z osád a podfarbenie rómskou hudbou spoluvytvárajú racionálno-emocionálny zážitok, ktorý presviedča, že práca ETP je veľkým prínosom pre skvalitnenie života segregovaných ľudí a prináša im nové, perspektívne možnosti.

Film vznikol v roku 2015. Publikujeme ho však až teraz po opätovnom získaní súhlasu všetkých, ktorí v ňom účinkovali.