Chudoba a boj proti nej

Dnes na tlačovej besede na Slovenskom syndikáte novinárov v Košiciach sme predstavili médiám našu novú publikáciu Z chudoby k sebestačnosti. Pri tvorbe metodickej príručky vychádzali autori z konceptov Mosty z chudoby a Mosty k sebestačnosti a tiež zo skúseností z praxe. Adresovali ju tým, ktorí pracujú so sociálne znevýhodnenými občanmi.

Na besede sme si pripomenuli aj Medzinárodný deň ľudských práv, stálu aktuálnosť jeho témy i to, že chudoba je príčinou i následkom porušovania ľudských práv na najväčšom počte ľudí sa Zemi a týka sa to aj Slovenska, najmä obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít.

Informovali sme tiež o tom, že od tohto roku sa ETP podieľa, spolu s organizáciami z ďalších ôsmich krajín, na realizácii medzinárodného projektu s názvom Meníme diskurz, meníme prax: RARE – Rómovia ako ľudské zdroje v rámci Dunajskej stratégie, financovaného z fondov Európskeho programu Interreg. Súčasťou projektu je vytváranie nových metód na zvýšenie odbornosti tých, ktorí sa profesionálne  venujú práci s nezamestnanými, alebo ináč sociálne znevýhodnenými občanmi. Nová publikácia je príspevkom k tomuto zámeru.

Novinári sa zaujímali, či sa vôbec dá bojovať proti chudobe, ako možno chudobu definovať a prečo je ťažké dostať sa z prostredia chudoby do strednej triedy. Expert ETP Miroslav Pollák problematiku vysvetlil i na príkladoch z novej publikácie a z úspešnej, dlhoročnej praxe ETP.