Chlapci, zo srdca vám blahoželáme a prajeme veľa úspechov v živote!

Účastníci druhošancového vzdelávania vo Veľkej Ide zložili záverečné skúšky na Strednej odbornej škole technickej – Kukučínova 23

v Košiciach s vyznamenaním.

Maťo s Jožkom okrem toho absolvovali kurz a získali na tejto škole  nižšie stredné vzdelanie.
Chlapci, sme na vás všetci pyšní, chválime vašu výdrž v učení sa a ochotu cestovať 4krát do týždňa za štúdiom po celé tri mesiace.

Bola s vami zábava, ďakujeme!

Text je súčasťou projektu Verejná správa aktívne podporujúca druhošancové vzdelávanie. Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci OP EVS.