Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX

O projekte

Nápad

Projekt „Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov na Luníku IX“. nadväzuje na úspešnú sociálnu inováciu – svojpomocnú samofinancovanú výstavbu rodinných domov v Rankovciach, ktorej pilotnú fázu zastrešovalo ETP Slovensko v rokoch 2014-17 a ocenil ju Európsky hospodársky a sociálny výbor zlatou cenou v roku 2014. Rankovčania, ktorí si postavili rodinné domy, majú dnes nielen slušné, dôstojné bývanie, ale aj stavebné zručnosti, ktoré im dnes pomáhajú v zamestnaní. V Košiciach pilotujeme tento prístup v mestskom prostredí.

Prípravné práce 

Územný plán mesta dnes už počíta na sídlisku Luník IX okrem bytových domov aj s výstavbov rodinných domov. V roku 2018 Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo  Koncepciu komplexného riešenia situácie na sídlisku Luník IX – aktualizáciu a doplnenie pôvodného obsahu a vyhodnotenie plnenia prijatých opatrení, na ktorej príprave participovalo ETP. V júli 2018 bola zverejnená dopracovaná Urbanistická štúdia Luník IX, v súlade s ktorou sa pripravuje prvá etapa plánovanej svojpomocnej výstavby RD.

Potreby

Podľa mapovania rodín v bytovej núdzi v Košiciach, ktoré zastrešovala v máji 2021 Nadácia DEDO a Mesto Košice s partnermi, v súčasnosti žije v Košiciach približne 300 rodín s deťmi, ktorí žijú v krízovom bývaní alebo majú nevyhovujúce podmienky na bývanie – bývajú v chatrčiach, záhradných chatkách. Súčasne dostupné kapacity bývania sú nepostačujúce, pre vyriešenia tejto situácie. Svojpomocná výstavba rodinných domov v kombinácii so sporiacim a mikropôžičkovým programom môže byť jedným z riešení, osobitne pre skupinu väčších rodín s deťmi. Zapojené rodiny tak získajú nielen dôstojné bývanie, ale aj praktické zručnosti pre uplatnenie sa na trhu práce.

Naša metodológia

ETP Slovensko poskytne vybraným rodinám neziskové mikropôžičky za predpokladu, že si budú pravidelne dlhodobo (aspoň 1 rok) sporiť minimálnu dohodnutú sumu každý mesiac a že si domy postavia svojpomocne. Rodiny klientov sa tiež zúčastňujú na vzdelávacích aktivitách – finančné vzdelávanie pre dospelých klientov, neformálne vzdelávanie “Od kolísky po kariéru” pre deti a mladých. Finančné prostriedky na realizáciu svojpomocnej výstavby máme od súkromných donorov a z revolvingového mikropôžičkového fondu ETP. Sprievodné vzdelávacie aktivity realizujeme vďaka podpore z verejných zdrojov aj od súkromných donorov. Vzhľadom na zvyšujúce sa náklady na výstavbu pre úspešnú realizáciu projektu potrebujeme získavať ďalšie zdroje. ETP poskytne aj odbornú pomoc pri výstavbe rodinných domov pri vybavovaní stavebného povolenia aj pri samotnej výstavbe v osobe stavebného učiteľa. Projekčne svojpomocnú výstavbu zastrešili architektonické ateliéry PLURAL a miestor.

Podporujú nás 

Pre úspešnú realizáciu, udržateľnosť a ďalšie rozširovanie sociálnych inovácií ako je svojpomocná výstavba je kľúčové budovanie silných partnerstiev. Svojpomocná výstavba má byť ako jeden z pilotných projektov aj súčasťou pripravovanej Koncepcie riešenia bytovej núdze v Košiciach. Mesto Košice poskytuje pozemky pre budúcich stavebníkov vo forme dlhodobého prenájmu. S MČ Košice – Luník IX pri realizácií aktivít komunikujeme a spolupracujeme na pravidelnej báze. V lete 2021 sa medzi partnerov projektu pridal Košický samosprávny kraj, ktorý prostredníctvom Sociálneho podniku KSK bude pomáhať s výstavbou vzorového domu. Projekt výstavby vzorového domu podporujú Hollen, LDS Charities, Habitat for Humanity a Wienerberger a ďalších partnerov získavame priebežne.

Realizácia

Dňa 24. septembra slávnostne otvorili stavenisko župan Košického samosprávneho kraja, viceprimátorka mesta Košice a starosta mestskej časti Luník IX. Po niekoľkých prípravných prácach začal sociálny podnik Košického samosprávneho kraja s prácami na základoch a opornom múre prvého domu. Prvý dom bude väčší ako ostatné, pretože tento dom bude slúžiť na vzdelávacie a spoločenské aktivity ETP Slovensko na Luníku IX. Zároveň ETP a mladí pracovníci areálu dosiahli potrebné práce na napojenie na vodu a elektrinu. Koncom roka 2021 je základ hotový a začali sa murárske práce. Intenzívne pracujeme na stavebnom povolení druhého domu.

Po zimnej prestávke sme stavebné práce na komunitnom dome rozbehli znovu v marci. Počas marca, apríla a v máji bolo vymurované prvé a druhé nadzemné podlažie. 3.6.2022 sme dokončili hrubú stavbu – dokončili sme strechu a osadili okná a dvere.

V pondelok 6. 6. 2022 prebehol za účasti košického župana kontrolný deň na stavbe. Sociálny podnik Košického kraja, ktorý realizoval hrubú stavbu sa ešte bude podieľať na zatepľovacích prácach. Čaká nás na prelome júna/júla ešte konštrukcia pavlače a priebežne už dokončujeme interiér stavby. V septembri by sme chceli mať hotovú stavbu ku kolaudácii.

Podľa toho, ako rýchlo kolaudácia prebehne, plánujeme na jeseň začať využívať priestory komunitného domu na naše aktivity.

 

Kontakt

Antoine De Hertogh
projektový koordinátor

e-mail: dehertogh@ke.etp.sk
tel: +421 907 965 784

Projekt v médiách

Celonárodné médiá:

Lokálne médiá:

Iné:

Svojpomocná výstavba Luník IX - architektonická štúdia

Fotografie z výstavby na Luníku IX.

Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov
Lunik IX - svojpomocná výstavba domov

Fotografie z výstavby v Rankovciach

Partneri projektu