Ocenenie aj návšteva premiéra

Noviniek je viacero, no my sa s vami chceme podeliť o najsilnejšie momenty za posledné dni, ktoré v nás najviac zarezonovali. 

Premiér Ódor nás navštívil na Luníku IX

Projektom Budujeme nádej na Luníku IX žijeme v posledných mesiacoch naplno. Je to projekt svojpomocnej výstavby rodinných domov na Deviatke, ktorý pomôže rodinám zabezpečiť ich vlastné bývanie a lepšie podmienky pre život. 

Nádej na Luníku sme začali budovať komunitným domom, ktorý sme predstavili na jeseň v roku 2022. Odvtedy si prešiel veľkou zmenou – a to nielen samotná stavba, ale postupne v ňom rozbiehame pomoc rodinám a komunite. Prvá rodina stavebníkov, má už takmer hotovú hrubú stavbu svojho domu na vedľajšom pozemku. Na tento projekt sa prišiel pozrieť aj súčasný premiér Ľudovít Ódor spolu so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Jánom Herom. 

Premiérovi a splnomocnencovi sme ukázali priestory komunitného domu, predstavili sme im aktivity, na ktorých s komunitou pracujeme a taktiež sme mu predstavili aj naše plány do budúcnosti. Prvá rodina stavebníkov z projektu Budujeme nádej na Luníku IX hosťom ukázala svoj rodinný dom, ktorý už naberá na kontúrach a ktorý si svojpomocne stavajú. 

V najbližších dňoch očakávame ukončenie hrubej stavby prvého rodinného domu. Následne budú na stavbe prebiehať dokončovacie práce, aby rodina mohla vo svojom vysnívanom dome začať bývať. 

Najľudskejšiu fasádu nájdete na Deviatke

Spoločnosť Baumit každý rok udeľuje ocenenie Plyšová kocka organizácii alebo subjektu, ktorý stavia nie doslova, ale v prenesenom význame. Oceňujú ľudské činy, ktoré, ako sami hovoria, menia fasádu našej spoločnosti k lepšiemu. A ako nás už poznáte, my v ETP Slovensko radi staviame mosty porozumenia. 

Sme nesmierne vďační, že ocenenie Plyšová kocka tento rok poputovalo pre našu organizáciu za projekt Budujeme nádej na Luníku IX – svojpomocná výstavba rodinných domov. 

Týmto by sme chceli ešte raz úprimne poďakovať všetkým partnerom a donorom, vďaka ktorým sa projekt Budujeme nádej na Luníku IX stal skutočnosťou.