Britský expert na inkluzívne vzdelávanie vo Veľkej Ide

Expert na inkluzívne vzdelávanie a nezávislý konzultant Rady Európy pre otázky vzdelávania Rómov. Pôsobil na Babingtonovej akadémii v britskom Leicesteri, kde sa vzdelávajú žiaci, vrátane slovenských Rómov, ktorých materinský jazyk nie je angličtina.

Toto všetko platí na Marka Penfolda, ktorý v súčasnosti pracuje vo výbore medzinárodného pilotného projektu INSCHOOL, zameraného na inkluzívne vzdelávanie Rómov. Projekt sa pripravuje v piatich európskych krajinách – Česku, Maďarsku, Rumunsku, na Slovensku a vo Veľkej Británii. V každej krajine vyberú päť trénerov, päť konzultantov a pilotné školy, kde sa bude projekt realizovať.

Cestou z pracovného stretnutia v Budapešti sa sympatický Mark Penfold zastavil vo Veľkej Ide, aby sa zoznámil s komunitnou prácou ETP, predškolskou prípravou  a prácou školských klubov Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE). Ako sa vyjadril, bolo pre neho potešením navštíviť vzdelávacie aktivity ETP.

„Videl som predškolskú prípravu v komunitnom centre, kde chodia rómske deti. Budova, kde táto práca prebieha, je čistá, bezpečná a výučba je plná farebných zdrojov. Deti sú šťastné, primerane  zaneprázdnené, nadšené a vidno, že ich tu riadne pripravujú na vstup do prvého ročníka základnej školy,“ vyjadril sa.

Neodpustil si ani kritickú poznámku: „Napriek tomu bola účasť nízka, hoci v obci je mnoho ďalších rómskych detí, pre ktoré by bola predškolská príprava prospešná. Preto som navrhol niekoľko podporných stratégií. Moja skúsenosť radí, že je v záujme detí popasovať sa aj s problémami, ktoré spôsobujú, že ich rodičia nepúšťajú na predškolskú prípravu. Avšak keď uvidia pokroky svojich detí a potešia sa nimi, presvedčia sa a pochopia, aký to má veľký význam.“

Mark sledoval aj dve hodiny v školskom klube, kde pôsobia lektorky vyškolené vo FIE. „Obe hodiny boli cielené, žiakov zaujali a zainteresovali do plnenia a dokončenia úloh. Jedna z lektoriek bola až výnimočná, keď na hodine matematiky povzbudzovala žiakov, aby sa rozvíjali nielen v pochopení matematiky, ale aj v používaní slovenského jazyka. Oceňujem využitie aktívnych stratégií vzdelávania, vďaka ktorým sa pedagóg presvedčí, ktoré z detí pochopili celú učebnú látku a komu ešte treba niečo vysvetliť,“ skonštatoval a dodal: „Rád by som videl, ako by táto výnimočná učiteľka využívala svoje skúsenosti a poznatky v záujme rozvoja  ďalších pedagógov.“

Naznačil Mark, že v našej kolegyni videl potenciálnu trénerku alebo konzultantku projektu INSCHOOL? Veríme, že áno.

„V  komunitnom centre som si pozrel aj doučovanie, na ktoré prišlo trinásť školákov a všetci si písali domáce úlohy,“ uviedol a súčasne postrehol: „Problém im spôsobuje, že si zo školy nesmú zobrať domov učebnice. Keby ETP učebnice pre deti zakúpilo, tak by problém s úlohami nebol.“

Podľa Marka Penfolda „Inkluzívne vzdelávanie neznamená, že sa do vzdelávacieho procesu podarí začleniť niektoré deti. Naopak, musíme sa uistiť, že sme pre školu získali všetky deti!“ S touto myšlienkou plne súhlasíme, a preto medzi odbornou verejnosťou šírime naše novátorské metódy a ich výsledky, aby poslúžili všetkým deťom z vylúčeného prostredia.

Vzácnou návštevou britského experta sa cítime poctení, vážime si jeho pozitívny názor na naše aktivity a berieme si k srdcu jeho dobre mienené pripomienky.