Aký sme mali rok 2021 na Deviatke?

Veľmi pestrý. Veľa sa toho udialo! V jari sme ukončili úspešný projekt Deviatka žije! Mládež v akcii online podujatím, ktorí pripravili mladí zo sídliska. V lete sme stihli pokračovanie Letnej STEM Akadémie, letnú školu FIE a ďalšie workshopy v spolupráci. Na jeseň Luník IX navštívil pápež František a pár dní potom sme rozbehli náš dlho plánovaný projekt Budujeme nádej na Luníku IX – stavby komunitného domu a svojpomocnej výstavby. „Jeden projekt vám chceme osobitne predstaviť. Je výnimočný tým, že ho vymysleli deti a mladí zo sídliska. A postupne sa do neho zapojilo aj veľa ďalších ľudí z komunity“, hovorí koordinátorka vzdelávacích aktivít na Luníku IX Petra Kurutzová.

Tak teda, nech sa páči – výber momentiek z projektu „Miesto smetí šťastné deti“:

Za podporu projektu „Miesto smetí šťastné deti“ ďakujeme ACF Slovakia a Zelenej grantovej schéme Mesta Košice.

Ďakujeme Mestu Košice, MČ Luník IX, Bader Philantropies, Dedoles, Friedrich Ebert Stiftung, Holandskej ambasáde, Hollen s.r.o., Karpatskej nadácii, LDS Charities, Nadácii Pontis, US Embassy, Košice IT Valley, programu Escalator cez Creative Industry Košice, našim mentorom a online mentorom a všetkým, ktorí ste naše neformálne vzdelávacie aktivity na Luníku IX v tomto roku podporovali.

Ak chcete vedieť ešte viac o tom, čo sme zažili v uplynulom roku na Deviatke z pohľadu detí a mladých zo sídliska, prečítajte si noviny Deviatka žije! jar 2021 TU a jesenno-zimné číslo 2021 TU.