Aktuality

Futbalový krúžok je najobľúbenejší

V Kokave nad Rimavicou navštevuje futbalový krúžok najviac detí a mládežníkov zo všetkých mimoškolských aktivít v rámci projektu Premosťovanie komunít ...
Čítať Viac

Športovať chcú starí aj mladí

Komunitné centrum Ostrovany počas plnenia projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ má aj mimoškolskú činnosť a to kurz ...
Čítať Viac

Ovocinárstvo

Po predbežnej teoretickej odbornej príprave v oblasti ovocinárstvo v zimných mesiacoch sme sa venovali nasledovným témam: ...
Čítať Viac

Mentorský program

Vďaka podpore projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku a s podporou ETP Slovensko, sme sa začali v obci ...
Čítať Viac

Križovatky pre mladých

Od januára prebieha v našom KC kurz Križovatky pre mladých z marginalizovanej rómskej komunity. Lektormi kurzu sú Eva Škopová a ...
Čítať Viac

Križovatky pre mladých

Vďaka ETP Slovensko a Dovetail Consulting sme úspešne absolvovali 8-dňové školenie pod názvom „Križovatky“ program osobnostného rozvoja a opätovného návratu ...
Čítať Viac