Aktivity v Komunitnom centre – alternatíva k sociálno-patologickým javom

V komunitnom centre v Podsadku sa už od začiatku jeho vzniku realizujú rôzne podporné aktivity zamerané predovšetkým na deti a mládež. Zapojením Mesta Stará Ľubovňa do projektu Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku sa otvoril ešte väčší priestor na ich realizáciu. Prístupom „od kolísky po hrob“ sa podarilo zapojiť do aktivít všetky vekové kategórie rómskej komunity.

Komunitné centrum sa dá poznať aj podľa toho, že v jeho okolí sa zdržiavajú skoro v každom čase skupinky detí. O aktivity je veľký záujem, pretože deti vyrastajúce v chudobe a v obmedzených bytových podmienkach, nemajú porovnateľné možnosti tráviť voľný čas ako deti z majoritných rodín. V jednej izbe, kde žijú dve a niekedy aj tri generácie, si je ťažké predstaviť voľný priestor pre deti, aby si mohli kresliť, čítať si alebo sa len tak hrať. Z uvedených dôvodov trávia tieto deti čas na ulici a v lepšom prípade na aktivitách v Komunitnom centre.

Veľmi zaujímavá je aj poloha Komunitného centra. Aj keď je umiestnené v blízkosti osady, cesta k nemu vedie okolo budovy, ktorá je pre nich tiež veľkým lákadlom. Sídli v nej pohostinstvo s množstvom herných automatov. Najmä v čase sociálnych dávok je v značnom počte navštevované obyvateľmi osady a čo je alarmujúce, aj množstvom mladých ľudí.

Preto je pre nás veľkou výzvou presvedčiť mladých ľudí a ich rodičov o tom, čo je pre nich lepšie. Veľmi ťažko sa vysvetľuje do akej závislosti ich hra na automatoch dostáva. Jedinou možnosťou a tiež alternatívou je ponúknuť im zmysluplné trávenie voľného času a najmä pripraviť im také aktivity, ktoré budú mať zmysel nielen pre ich dnešný vývoj, ale ovplyvnia pozitívne aj ich budúcnosť.