Ako to bolo so zbraňami na letnej akadémii

Dnes sa na nás obrátil redaktor Hospodárskych novín a žiadal nás o vysvetlenie, ako to bolo so zbraňami na Letnej dramatickej akadémii Schopné deti 2018. Prinášame plné znenie našej emailovej komunikácie.

HOSPODÁRSKE NOVINY:

Dobrý deň, máme pár otázok ohľadom rekreačno-vzdelávacieho pobytu pre deti organizovaného vašou organizáciou, ktorý sa uskutočnil od 7. do 11. júla, počas ktorého mal prednášku o extrémizme aj člen protiteroristickej jednotky NAKA Jakub Gajdoš a deťom prišla ukázať policajnú techniku aj OO PZ Sabinov. Z akcie vzišli aj fotky, na ktorých deti pózujú so zbraňami, brokovnice, pištole.

Kto poskytol deťom spomínanú policajnú výzbroj?

Aké staré deti sa zúčastnili tábora?

Je podľa Vás vhodné, aby deti narábali so zbraňami?

Kto na deti s prepožičanými zbraňami dohliadal?

Ďakujem pekne za ochotu

Pavel Knapko, Hospodárske noviny

ODPOVEĎ ETP:

Vážený pán Knapko,

predovšetkým by sme sa Vám radi poďakovali, že sledujete  mediálne výstupy z aktivít našej neziskovej organizácie ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Na Vaše otázky v súvislosti s rekreačno-vzdelávacím pobytom pre deti Letná dramatická akadémia Schopné deti 2018 odpovedáme nasledovné:

Päťdňové podujatie v horskom hoteli na Drienici bolo plné zaujímavých aktivít, deti chodili na túry, kúpali sa v bazéne či mohli si zajazdiť na koňoch, ktoré ponúka hotel, no predovšetkým mali možnosť podnetne využiť prázdninový čas pri aktivitách, aké by im ich rodičia z rómskych osád (Rankovce, Stará Ľubovňa-Podsadek, Veľká Ida) a geta (Luník IX) nemohli umožniť.  

Pri všetkých aktivitách v exteriéri (i interiéri a vlastne sústavne) boli s nimi dospelí – desiatka odborných zamestnancov ETP a online mentori nášho projektu  Schopné deti.  Deťom sa denne venovali umelci z newyorského divadelného telesa Dramatic Adventure Theatre, pol dňa im s témou ekológie vyplnili program pracovníci z košickej firmy, ktorá sa venuje aj ekologickým témam, KOSIT a ostatný program ponúkli a zrealizovali online mentori. Jedným z našich online mentorov je aj starší referent špecialista extrémistického skríningového centra NTPJ NAKA P PZ, ktorý takisto prišiel na letnú akadémiu a deťom ponúkol interaktívnu prednášku o radikalizme a extrémizme. Spolu s ním prišli dvaja príslušníci (v uniformách) OO PZ Sabinov a predstavili im svoju prácu, policajnú výbavu a výstroj. Deti si mali možnosť sadnúť do policajného auta s vybavením, zobrať do rúk zbrane či putá.

Máme skúsenosť, že našich malých a mladých klientov policajná problematika (podobne ako hasičská) dlhodobo zaujíma a azda i vďaka  možnostiam, ktoré im poskytujeme – stretnúť sa na besede s policajtmi, niektorí sa chcú stať policajtmi. To ich vedie k tomu, aby sa dobre učili a nevynechávali školskú dochádzku, pretože iba tak sa im ich sen naplní.

Odpovede na Vaše konkrétne otázky:  

Kto poskytol deťom spomínanú policajnú výzbroj?

– Predovšetkým zdôrazňujeme, že žiadna zo zbraní, ktorú si deti mali možnosť obzrieť a zobrať do rúk, nebola nabitá, čiže nebola nebezpečná pre samotné dieťa a jeho okolie. Policajti z OO PZ Sabinov ich deťom predviedli v rámci osvetového  pôsobenia, ktoré jednoznačne vylučuje negatívny dopad.

Aké staré deti sa zúčastnili tábora?

– Na akadémii bolo 49 detí a mládeže od 8 do 19 rokov. Všetci sú naši klienti, pravidelne navštevujú naše komunitné centrá, kde s nimi komplexne pracujeme.

Je podľa Vás vhodné, aby deti narábali so zbraňami?

– Pojem narábať so zbraňami je široký a zahŕňa aj streľbu, nabíjanie atď. V konkrétnom prípade šlo o ukážku zbrane, nie o narábanie.  (Podobne, ako keď k našim deťom prišli hasiči a deti sa chceli odfotiť, ako pomáhajú rozbaľovať hadicu na vodu, alebo keď sme ich zobrali na Detskú železnicu, zapózovali si s pomôckou výpravcu, nechali sa odfotiť so zbraňou v ruke.) Pripomíname, že zbraň bola nenabitá a v tesnej blízkosti stál policajt, čo vidno na snímkach.

Kto na deti s prepožičanými zbraňami dohliadal?

– Pod slovom prepožičanie rozumieme to, ak dáme niekomu niečo do užívania. Deti nenabité zbrane nemali prepožičané. Nemohli sa s nimi vzdialiť, odniesť si ich a keďže neboli nabité, nemohli ich používať  na ich účel – streľbu. Iba ich podržali v rukách. Na deti sústavne, počas celého pobytu, dohliadali naši zamestnanci a v tomto prípade aj policajti.

Záverom: Ako to v živote chodí, všetko závisí od kontextu. Vo všeobecnosti určite deťom zbrane do rúk nepatria. No myslím, že je nepochybné, že súčasťou práce polície v modernej spoločnosti je aj narábanie so strelnými zbraňami. Preto je potrebné nájsť správnu rovnováhu pri predstavovaní tejto verejnej služby deťom. Verím svojmu tímu a osobitne nášmu online mentorovi, ktorí počas našej letnej akadémie zvolili správny prístup tým, že dali deťom príležitosť vlastnými rukami si vyskúšať policajnú výzbroj a výstroj, no zároveň zaistili vysoký štandard bezpečnosti a ochrany zdravia. Zbrane, ktoré ste na fotografiách voľne prístupných na našej webstránke mohli vidieť, boli znefunkčnené a deťom ani nikomu v okolí nehrozilo žiadne nebezpečenstvo. Na letnú akadémiu, ktorej program obsahoval okrem návštevy polície mnoho ďalších prvkov, sme mali iba pozitívne ohlasy. Ak sa rozhodnete publikovať článok o našom tábore vo Vašom denníku, boli by sme radi, ak by ste v duchu zodpovednej žurnalistiky svojich čitateľov informovali aj o kontexte, v ktorom prebiehala aktivita, ktorej sa týkajú vaše otázky.

Vážený pán Knapko, budeme Vám veľmi vďační, ak aj naďalej budete sledovať prácu ETP a prispejete k jej publicite. Viac sa o nás dozviete na https://etp.sk/

Srdečne pozdravujem

Slávka Mačáková, riaditeľka ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj