Ako sa žiaci v Starej Ľubovni lúčili so školským rokom

Príchod prázdnin bol deťmi zo školského klubu FIE očakávaný činorodo. Počas posledných dní školského roka stihli navštíviť mesto Stará Ľubovňa, kde si v miestnej galérii prezreli výstavu fotografií od mladých umelcov. Popri milej vychádzke sa deti,  posilnené hamburgerom a osviežené zmrzlinou, zhovárali o dôležitých momentoch a zážitkoch úspešného školského roka a o tom, čo nové sa naučili v klube FIE. Za svoju usilovnosť a nadšenie dostali pochvalné diplomy.

V posledný školský deň sa žiaci prišli popýšiť do klubu svojimi vysvedčeniami, všetky postrehy k dianiu v klube spísali do listov a na rozlúčku si spoločne zatančili.