Stavebnica, rozprávky, snehuliak

Počas predškolskej prípravy v komunitnom centre v Rankovciach staviame stavebnice a čítame rozprávky. Kým sa dobre vykúria všetky naše priestory, sú s nami aj staršie deti a pomáhajú mladším.

školskom klube sme stavali snehuliakov nielen zo snehu, ale tvorili sme ich aj na papieri. A pripravovali sme masky na školský karneval.