Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Odznelo na konferencii Budujeme nádej. Prezentácie.

Na konferencii Budujeme nádej, ktorá  sa uskutočnila v Bratislave 29. mája t. r. a bola vyvrcholením nášho štvorročného projektu Budujeme nádej – Zlepšovanie života v rómskych getách, odznelo desať podnetných prezentácií. Všetky ich prinášame a veríme, že rovnako, ako zaujali účastníkov konferencie, majú čo povedať aj našim čitateľom.

Prinášame v plnom znení aj príhovor riaditeľky ETP Slovensko SLÁVKY MAČÁKOVEJ, ktorým konferenciu otvorila:

„Túto konferenciu organizujeme preto, aby sme sa s Vami, odborníkmi z praxe, z rôznych organizácií, zo štátnej a verejnej správy, z tretieho sektora podelili o príklady úspešných modelov, ktoré fungujú a aby sme spoločne priniesli nádej na zmenu do chudobných rómskych osád.

Náš kolega, Dávid hovorí: My, Rómovia sme v situácii, že nám iní neveria. Ani my sami si neveríme.“ Nemusí to tak ostať navždy.

Už dve desaťročia pomáhame v sociálne vylúčených segregovaných komunitách. Učitelia, sociálni a terénni pracovníci, vedúci komunitných centier, vychovávatelia, deň čo deň, vlievajú nádej a vieru v lepšiu budúcnosť ľuďom, ktorí ešte nedávno nedokázali ani snívať o tom, že by ich život mohol byť iný.

Podľa prieskumov, pre Rómov sme referenčnou skupinou my nerómovia. Z našich skúseností vieme, že obyvatelia chudobných osád by radi žili podobne ako ich susedia z najbližšieho sídliska alebo vzdialenejšej vilovej štvrte. Nepoznajú však nepísané pravidlá strednej triedy, nemajú kamarátov z majority, nepoznajú sa s miestnymi zamestnávateľmi, disponujú inými zručnosťami, ako sú tie, ktoré im pomôžu uspieť v škole a vytrvať v práci…

Dnes, po takmer dvadsiatich rokoch praxe z vylúčených komunít vieme, že zmena je možná, vieme, že existujú ostrovčeky pozitívnej deviácie, že sú šampióni, hrdinovia, ktorí napriek tomu, že sa narodili do chudobného prostredia rómskych osád, dokázali tento hendikep poraziť a úspešne sa začlenili do väčšinovej spoločnosti. A práve o nich sme sa s Vami prišli my a naši kamaráti z iných neziskových organizácií podeliť.

Aby takýchto príkladov bolo čo najviac, potrebujeme vašu pomoc. Potrebujeme pomoc odborníkov z Ministerstva školstva, VÚDPAPu, Školskej inšpekcie, Metodicko-pedagogického centra, univerzít, ústavov Slovenskej akadémie vied, ďalších ministerstiev, neziskových organizácií a dobrovoľníkov.

Cesta zo  sociálneho vylúčenia a s ním spojenou chudobou je dlhým a náročným putovaním. Za každým rohom, ba i na rovnej hradskej číha množstvo prekážok. Prekážky sú nielen v samotných putujúcich, ale – priznajme si – aj v ostatných „pocestných“, pre ktorých je svet biedy veľkou neznámou, i keď si možno myslia, že ho poznajú.

Predstavte si, že ste sa jedného dňa rozhodli, že Vašim cieľom je v najbližšom období vyliezť na osemtisícovku. Prepracovať sa človeku z najnižšej spoločenskej vrstvy do strednej triedy je to isté, ako dostať sa rekreačnému turistovi na vrchol osemtisícovky.  Jeden i druhý potrebuje ľudí, ktorí mu chcú a vedia pomôcť, a aby mu pomohli, musia jeho situácii rozumieť. Aj Zoltán Demján mal svojho šerpu Ang Ritu.

Budeme dnes hovoriť o príkladoch ľudí z osád, z ktorých sa napriek nepriazni osudu vyprofilovali osobnosti, ktoré si zaslúžia obdiv. Zvyčajne sa tak stalo potom, keď stretli niekoho, kto nad nimi nezlomil palicu len preto, že sa narodili do sveta s inými nepísanými pravidlami a vedia sa pohybovať iba v ňom. Je také ľahké povedať, že za svoju situáciu si každý môže sám.“

Prezentácie

PETER KRAJŇÁK, štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: Ako si Slovensko vedie v inkluzívnom vzdelávaní zameranom na špecifické potreby a špecifiká žiakov z vylúčených rómskych lokalít. (pptx)

LÝDIA ŠUCHOVÁ, Equity: Najťažšie je naučiť sa merať úspech iným metrom. (pptx)

VLADIMÍRA FORTUNOVÁ, ETP Slovensko: Feuersteinovo Inštrumentrálne obohacovanie – FIE. (pptx)

LENKA CZIKKOVÁ, ETP Slovensko: Učíme sa učiť sa – Feuersteinove popoludňajšie kluby. (ppt)

MÁRIA MIŠČÍKOVÁDÁVID KORČKOVSKÝ, ETP Slovensko: Mentorský program Schopné deti. (prezi)

IZABELA MAČÁTOVÁ, VIERA DUBECKÁ, ETP Slovensko: Aby bol Luník IX sídlisko ako každé iné. (pptx)

ANDREA PAPP, riaditeľka Základnej školy Moldava nad Bodvou: Škola, ktorú majú deti rady. (pptx)

VLADO RAFAEL, EduRoma: Akú podporu potrebujú učitelia, aby deti z vylúčených komunít rástli? (pptx)

JURAJ ČOKYNA, Teach for Slovakia: Ako zlepšiť výsledky žiakov z vylúčených komunít. (pptx) Video Cestovanie v čase. (mov)

 

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


6 + 5 =