Sprístupnili sme webovú stránku online mentoringu.
Čítajte

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Hodnotiaca správa mesta Košice je jedným z výsledkov medzinárodného projektu INTEGRA. Cieľom pro­jektu je zlepšiť dlhodobú integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín v piatich členských štátoch EÚ (Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Taliansko a Slovensko) prostredníctvom zdieľania poznatkov a skúseností medzi mestami a samosprávami zapojenými do pro­jektu. Správu pripravila nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj spoločne so zástupcami ďalších zainteresovaných strán, vrátane mesta Košice, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, miestnej polície, cudzineckej polície, neziskových organizácií poskytujúcich služby migrantom a cudzincom žijúcim v Košiciach a samotnými cudzincami žijúcimi v Košiciach.

Audit zameraný na integračné politiky a aktivity v Košiciach identifikoval nielen doterajšie hlavné úspechy, ale aj súčasné a budúce výzvy integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín v Košiciach.

Na Hodnotiacu správu integrácie cudzincov v meste Košice bude nadväzovať Koncepcia integrácie cudzincov v meste Košice, ktorú by sme radi v partnerstvách so všetkými dôležitými aktérmi integrácie v Košiciach pripravili do konca roka 2018.

Hodnotiaca správa integrácie cudzincov v meste Košice

Napísali o nás

 • RNDr. Slavomir BUCHER, PhD. Oddelenie strategického rozvoja Referát strategického rozvoja Mesto Košice

  Dovoľte mi poďakovať sa za zaujímavý a plodný workshop v Košickej Belej na tému Budujeme nádej na L IX.
 • Björn Steinz fotograf, vysokoškolský pedagóg fotografie

  Ďakujem vám za vašu podporu a pomoc ! Vaša práca je jedinečná. Thank you very much for your support and help, your work in the settlements is unique and I am glad that I am able to document it. 
 • Jackie Jaramillo riaditeľka strategických iniciatív rozvojového programu v Colorade, USA

  ETP Slovensko urobilo v posledných rokoch obdivuhodné dielo. Obdivujem vaše odhodlanie, odvahu a súcit. Budúce generácie Rómov budú mať vďaka vám lepšiu kvalitu života. Blahoželám. (august 2016)
 • Štefan Mirga

  Keď som pred dobrými pár rokmi pracoval v ETP, začínali sme „od piky“ - pilotným projektom Udržateľný rozvoj komunít na strednom Spiši. Už vtedy sme v rómskych osadách skúmali príčiny a hľadali vysvetlenia, z ktorých vždy vychádzali riešenia. Dobré riešenia. Odvtedy vo mne zostala myšlienka, že pani Ing. Slávka Mačáková už dávno mala byť vo funkcii splnomocnenkyne pre rómske komunity v SR. De facto ona ňou aj je ... v mojom ponímaní, lebo je stále vyslankyňou dobrých riešení. (Komentár k rozhovoru so Slávkou Mačákovou pod názvom Rómom sa treba venovať od kolísky po kariéru v denníku Sme 10. 2. 2015.)
 • Jana Kviečinská IUVENTA

  Seminár o vzdelávacom modeli p. Feuersteina -skveléée ! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)
 • Daniela Lališová Ľudia ľuďom sk

  Myslím, že ešte žiadny seminár mi nedal toľko informácií, nadšenia, nádeje a energie, ako dnešok. A pookrialo aj moje učiteľské srdco :-) Veľmi držím palce vo vašej práci! (O seminári Áno, dá sa to, ktorý sa uskutočnil 4. novembra 2015)

Podpora

Pridajte názor

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *


9 + 7 =