Znovu prišli sociálni demokrati

Už druhýkrát nás poctili návštevou účastníci Akadémie sociálnej demokracie, ktorú podporuje Nadácia Friedricha Eberta (FES) a iní partneri. V piatok 17. júna  prišla dvadsiatka mladých verejných činiteľov zo Slovenska a Čiech do nášho  komunitného centra v Rankovciach, kde sme im predstavili naše programy a porozprávali o tom, akým prekážkam čelia ľudia žijúci v prostredí generačnej chudoby. Vo veľmi zaujímavej diskusii sme detailne rozobrali príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávaniazamestnávania členov marginalizovaných rómskych komunít.

Návštevu sme zakončili krátkou zastávkou pri svojpomocne postavených domoch, kde sme účastníkom odpovedali na otázky v súvislosti s našim programom bývania. Pevne veríme, že aj táto návšteva prispeje k tomu, aby sa efektívne postupy overené v teréne replikovali aj v ďalších marginalizovaných komunitách na Slovensku a v Českej republike.