Zmluvy

 

ZMLUVY

23.11.2015 – Zmluva o dielo Kuvik

12.10.2015 – Kúpna zmluva na dodanie tovaru – výpočtová technika

5. 10.2015  – Zmluva o dielo Equilibria

2. 2. 2015 – Zmluva o dodaní tovaru  Športové potreby do KC

26. 1. 2015 – Zmluva o dodaní tovaru  Nástroj náradie a vybavenie remeselnej dielne

31. 12. 2014 – Zmluva o dodaní tovaru  Didaktické pomôcky do KC

31. 12. 2014 – Zmluva o dodani tovaru  Drevo do remeselnej dielne

31. 12. 2014 – Zmluva o dodaní tovaru  Edukačné hry a pomôcky do KC

31. 12. 2014 – Zmluva o dodaní tovaru  Hudobné nástroje do KC

20. 10. 2014 –  Zmluva o dielo  Evaluácia projektu Komunita na ceste k prosperite

20. 10. 2014 – Kúpna zmluva  Tonery Phaser

20. 10. 2014 – Kúpna zmluva  Tonery Xerox WorkCentre

15. 8. 2014 – Kúpna zmluva VSD

12. 5. 2014 – Zmluva OZ_EQUITY

21.1.2014 – Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2013

Čestné vyhlásenie – Materiál na aktivity pre IT a čitateľský krúžok 2013

19. 12. 2013 – Zmluva na audítorske_sluzby

5. 8. 2013 – Zmluva na dodávku hudobných nástrojov

13. 03. 2013 – Zmluva o dielo  školiace materiály Nové horizonty

4. 2. 2013 – Zmluva na dodávku kancelárskych potrieb

23. 01. 2013 – Zmluva na dodávku kancelárskeho papiera

23. 01. 2013 – Zmluva na dodávku – Didaktických pomôcok

23. 01. 2013 – Zmluva na – Nábytok a zariadenie pre predškolskú prípravu

20.1.2013 – Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou 2012

19. 11. 2012 – Zmluva na ubytovacie služby – Sanatórium Tatranská Kotlina n.o.