Zlepšenie podmienok bývania v marginalizovaných rómskych komunitách

Vzdelávací projekt na vytvorenie podmienok, aby jednotlivci a rodiny z rómskych komunít si zlepšili kvalitu bývania a to formou prestavby, rekonštrukcie, dostavby existujúceho bytového priestoru alebo odkúpením bytu do osobného vlastníctva.

Dátum: 2009/2010
Podpora: Úrad vlády SR
Finančný príspevok: EUR 13,200