Zlepšenie kvality bývania v Rankovciach

Svojpomocná výstavba v Rankovciach.

Dátum realizácie: Jún 2013/November 2013
Podpora: Holcim
Finančný príspevok: EUR 2,000