Zlepšenie kvality bývania marginalizovaných Rómov v obci Nálepkovo

V spolupráci so samosprávou obce Nálepkovo vybudovať 20 domov a poskytnúť pôžičky na obnovu 70 domov pre rodiny s nízkym príjmom v Nálepkove.

Dátum realizácie: November 2005/Jún2007
Podpora: Habitat for Humanity International
Finančný príspevok: USD 164,350