Zlepšenie bývania v marginalizovaných rómskych komunitách

Vytvorenie Revolvingového fondu na poskytovanie mikro-pôžičiek na zlepšenie bývania pre (najmä) marginalizované rómske rodiny.

Dátum realizácie: Júl 2007/doteraz
Podpora: Habitat for Humanity International
Finančný príspevok: USD 460,715