Zlatá Cenu pre občiansku spoločnosť

Sme najlepší v Európe

Zlatú Cenu pre občiansku spoločnosť, ktorú udeľuje Európsky hospodársky a sociálny výbor v Bruseli (EHVS), prebrala včera v Bruseli naša nezisková organizácia ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj.

Tento rok EHSV udelil dve strieborné ceny – českej organizácii IQ Roma servis a reverendovi Archimandritovi Loukatarisovi z Grécka.

Súčasťou ceny je finančná odmena, pätnásť tisíc eur pre víťaza, po sedemtisícpäťsto eur pre dve druhé miesta.

Víťazný slovenský projekt Budujeme nádej pomáha motivovaným mladým rodinám zo segregovaných rómskych komunít postaviť si legálne domy z vlastných úspor a mikropôžičiek.

Cena pre  občiansku spoločnosť sa udeľuje od roku 2006  mimovládnym združeniam a osobnostiam, ktoré významne prispievajú k podpore európskej identity a integrácie.

Tohto roku sa oceňovali iniciatívy zamerané na integráciu Rómov.

O ocenenie sa uchádzalo 81 organizácii a jednotlivcov z celej Európy a do užšieho výberu sa dostalo len osem z nich. Medzinárodnej porote predsedal prezident  EHSV Henri Malosse.

oficiálna správa EHSV 

Zdroj foto: EHSV