Získavajú cenné skúsenosti

Už piaty mesiac nadobúdajú traja naši rankovskí klienti Miloš Turták, Marián Červeňák a Štefan Tancoš pod dohľadom nášho skúseného stavebného majstra Petra Peláka prax, cenné pracovné návyky a praktické zručnosti v oblasti stavebných prác, ktoré im zvyšujú šance na uplatnenie sa na pracovnom trhu. Všetci traja sú zapojení do projektu svojpomocnej výstavby rodinných domov do osobného vlastníctva. V rámci tohto projektu, podporeného Karpatskou nadáciou, sa nám podarilo poskytnúť im na základe súhlasu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny od júna 2015 prácu formou dobrovoľníckej služby prostredníctvom aktívnych opatrení trhu práce. Polročný program aktivačných prác týmto stavebníkom končí 30. novembra. Do konca tohto roka by malo byť všetkých desať domov, ktoré si svojpomocne budujú stavitelia v Rankovciach, hotových a pripravených na skolaudovanie. Miloš a Marián už majú svoje domy pod strechou.