Ženám i dedkovi

Ani komunitné centrum vo Veľkej Ide nezabudlo na sviatok všetkých žien. Predškoláci sa na tento deň poctivo pripravovali. Pre svoje mamičky si nacvičili program s recitáciami, spevom a tancom, obdarovali ich vlastnoručne vyrobeným pozdravom a svojou fotografiou v rámčeku.

Pozvanie na oslavu prijal aj pán Štefan Mirga, 74-ročný dôchodca, ktorý si stretnutie, kávičku aj občerstvenie veľmi pochvaľoval. Napriek tomu že nemal sviatok, domov si odniesol darček, plienky pre seniorov.