Zdravotná prednáška v Kokave

Klienti v Kokave nad Rimavicou sa zúčastnili spoločenského stretnutia a diskutovali o ich sociálnej situácii a problematike. Diskusia bola vedená formou odpovedí na otázky a zároveň sa navrhovali riešenia. Klienti v diskusii navrhovali pomoc pri nákupoch (niektorí sú nevládni) liekov, potravín. Spolu sme našli také riešenie, že aktivisti centra sa dohodnú na zadelení klientov a budú pravidelne dvakrát do týždňa napomáhať pri nákupoch. Klienti mali mnohé otázky z oblasti právnej pomoci, a tak sme v plánovanej aktivite pozvali na prednášku právnika.

24.6.2008 sme zaktivizovali klientov na účasť na zdravotnej prednáške v meste Poltár. Táto téma bola otvorená, klienti sa pýtali mnoho otázok, na ktoré dostali výstižné odpovede. Často sa opakoval postup pri kontrole tlaku a predvídaní infarktu. Niektorí klienti sa oboznamovali o vedľajších účinkoch pri nadmernom použití niektorých liekov, hlavne nepredpísaných. Prednáška sa viedla aj v duchu témy nadmerného užívania alkoholu v staršom veku a jeho účinkoch. Klienti mnohé veci nevedeli, odchádzali obohatení.

Pán Berky: „Ja, ako bývalý podnikateľ, som nemal veľa času ani na zdravotnú prehliadku. Po prvýkrát som sa jej zúčastnil vďaka zdravotnej prednáške. Mal som mnoho otázok, ktoré mi boli zodpovedané a spoločne s prednášateľom som sa snažil riešiť vlastný zdravotný stav a prisľúbil som, že budem častejšie navštevovať svojho lekára a zdôverovať sa mu zo zmenami môjho zdravotného stavu.