Zdravotná prednáška – stretnutie dôchodcov v Ražňanoch

Dňa 12.2.2008 sa uskutočnila v KC Ražňany zdravotná prednáška, zameraná na prevenciu generačných chorôb spojená s konzultáciou a prevenciou hygienických návykov, ktorej sa zúčastnilo 9 klientov projektu RHAP a 4 klienti projektu EQUAL. Zdravotnú prednášku vykonala zdravotná sestra p. Gabriela Valentovičová z ETP Slovensko. Klienti sa na tejto prednáške aktívne zapájali do konzultácie so zdravotnou sestrou, chceli byť dobre informovaní, aby sa vedeli vyvarovať prípadných ochorení.