Záverečné vystúpenia workshopov s DAT – Hľadali slnko

Po niekoľkodňovej práci amerických hercov z newyorského divadla Dramatic Adventure Theatre (DAT) s deťmi v našich troch komunitných centrách ukázali mladí Podsadčania, Veľkoiďania i Rankovčania na záverečných vystúpeniach pred verejnosťou, čo sa naučili.
V Starej Ľubovni-Podsadku pracovala s deťmi najpočetnejšia skupina hercov – sedemnásti – takže sa mohlo tvoriť v dvoch skupinkách, čo sedemdesiat detí privítalo. Ich záverečné vystúpenie bolo svižné, veselé a účinkujúcim tlieskala plná veľká sála komunitného centra. Obecenstva najviac ocenilo pohárovú pieseň a spoločnú rómsko – anglickú pieseň. Umelci pripravili deťom farebné náramky, ktoré im na pamiatku rozdali. Na záver si deti s hercami zatancovali a po emotívnej rozlúčke sa tešia na ďalšie stretnutia.

Vo Veľkej Ide bola v utorok v doobedňajších hodinách generálka programu, na ktorú zavítala aj televízia Markíza. Deti vystupovali na javisku amfiteátra pri miestnom kaštieli pred stopäťdesiat členným publikom. Americkí herci zahrali s deťmi niekoľko krátkych scénok, ktoré si počas workshopu vymysleli, nacvičili aj výstižne pomenovali: Šialený futbal, Zlomená noha, Neposlušná metla. Scénky striedali tanečné a spevácke čísla, kde okrem iných vystúpil aj študent košického konzervatória, nádejný spevák Nikolas Čisár. Vyvrcholením programu bola scénka bez slov pod názvom Hľadanie slnka.

Malí Rankovčania predposledný deň workshopu využili aj na výrobu hudobných nástrojov z prírodných materiálov a recyklovateľného odpadu, na ktorých potom zahrali na záverečnom predstavení. Predviedli nielen divadelné kreácie, ale aj spev a tanec. Spolu s kamerou RTVS vstúpila do sály kultúrneho domu aj tréma. Tú však odohnal prvý potlesk divákov a tak si účinkujúci, spolu s obecenstvom, užívali dianie na javisku.