Zaujímavé návštevy

V komunitnom centre v Rankovciach sme mali tento týždeň dve zaujímavé návštevy. Hostia z Nemecka, ktorí prišli do cirkevného zboru ECAV Rankovce v rámci spolupráce v rómskej misii, pripravili pre naše deti piesne, biblický príbeh o Danielovi a tiež množstvo súťaží a hier.

Miestna terénna zdravotná pracovníčka pani Ivana Galdunová prišla medzi deti spolu s koordinátorom asistentov osvety zdravia pánom Milanom Balogom. Zaujala prezentáciou o hygienických návykoch, ktoré  súvisia s ochorením svrabom. Ukázala, ako toto ochorenie vyzerá, ako sa mu brániť, ako ho liečiť i ako mu predchádzať. Potom si deti s pomocou  pracovného listu upevnili vedomosti o hygienických návykoch.