Zaujala Špinuška

Počas letných prázdnin mali v komunitnom centre vo Veľkej Ide najväčší úspech knihy. Každý týždeň sme si so schopnými deťmi prečítali čast z knihy Špinuška, ktorú si samy vybrali. Po prečítaní sme prerozprávali obsah a nakreslili k príbehu obrázok.Každé dieťa si tak vytvorilo svoju vlastnú obrázkovú knihu. Pri čítaní sme pracovali na správnej výslovnosti, dostatočne hlasnom prejave, správnom sedení a spoločne sme rozoberali neznáme slová.
Deti, ktoré mali najpravidelnejšiu dochádzku, dostali do daru knižku.

Z nových hračiek, ktoré prišli pred prázdninami, sa deťom najviac páčili UNO karty, kde si precvičovali farby a čísla. Pretože sa nevieme rozhodnúť, ktoré z detí si ich najviac zaslúži, nechali sme ich v komunitnom centre.

Spoločne sme sa učili hrať spolocenske hry, napríklad Človeče, nehnevaj sa, dámu, šacha nesmelo chýbať puzzle.
Prázdniny nám zbehli ako voda :-)