Začali veselo

Karnevalom v kultúrnom dome privítali nový školský rok malí a mladí návštevníci komunitného centra v Rankovciach. Veselé podujatie zorganizovali naše dievčatá pod vedením mentorovanej stredoškoláčky – budúcej učiteľky v materskej škole Moniky Hadovej.