Zabránili sme vysťahovaniu ženy s 9 deťmi na ulicu

V rámci právnej a sociálnej asistencie naše komunitné centrum poskytuje pomoc a podporu pani z našej komunity. Táto žena má 9 nezaopatrených detí, o ktoré je potrebné sa starať. Pre neplatenie nájomného jej však hrozilo vysťahovanie z bytu, v ktorom býva na ulicu. Za asistencie komunitného pracovníka a v spolupráci s úPSVaR jej bola pridelená dávka v hmotnej núdzi a tak získala aspoň minimálny príjem na zabezpečenie potrieb pre seba a svoje deti. Za pomoci nášho právnika sme podali odvolanie voči vysťahovaniu tejto pani na ulicu, keďže začala pravidelne splácať svoj dlh. Správca bytu jej prisľúbil náhradné bývanie.