Za odmenu diskotéka

V komunitnom centre v Starej Ľubovni dostali deti odmenu za dobrú prácu počas prvého polroka školského roku. Pre chrípkové prázdniny prišla síce neskôr, ale i tak bola príťažlivá, veselá a so skvelou hudbou, ako sa na dobrú diskotéku patrí. Bavili sa na nej deti všetkých vekových kategórií, od najmenších predškolákov až po stredoškolákov. V senzačnej nálade sa na nej vytancovali dve stovky detí.