Za dobré vysvedčenie

Posledný januárový deň sa z komunitného centra vo Veľkej Ide ozýval hlasný smiech a hudba. Naše schopné deti a deti zo školského klubu sa prišli pochváliť polročnými vysvedčeniami. Mnohé z nich dodržali svoje predsavzatia a zlepšili si školskú dochádzku a hrdo nám ukazovali, že v kolónke neospravedlnené hodiny im pekne svieti nula. Niektorým sa podarilo polepšiť známky z predmetov, ktoré im minulý rok robili problémy. Ako odmenu za polročnú snahu sme im v centre pripravili disko popoludnie, kde sa do sýtosti vyšantili, vytancovali aj vyspievali a pomaškrtili si na sladkostiach.