Z Luníka IX do Rankoviec

Na programe nášho dnešného, pravidelného štvrtkového stretnutia s klientmi z Luníka IX – budúcimi svojpomocnými stavebníkmi vlastných domov – je exkurzia do Rankoviec. Prezrú si tam novú ulicu, kde už stojí šestnásť svojpomocne vybudovaných domov na legálnych pozemkoch s pomocou mikropôžičky ETP a rodiny v nich bývajú.

Veríme, že Luníčania si od Rankovčanov vypočujú, ako sa im pracovalo a o koľko je bývanie v novom, legálnom dome kvalitnejšie, ako predošlé tiesnenie sa v malých a nelegálnych príbytkoch v osade, alebo prespávanie na stanici či ťažký život v maringotke a tiež o tom, ako počas výstavby získali stavebné zručnosti, vďaka ktorým si našli zamestnanie.

Výlet zaiste prispeje k motivácii klientov z Luníka IX k tomu, aby si pravidelne sporili na kúpu pozemku a potom, s našou pôžičkou na nákup stavebného materiálu, sa s chuťou a odvahou pustili do roboty.

Aj minulotýždňové stretnutie na Luníku IX bolo motivačné. Prišli naň i starosta mestskej časti Marcel Šaňa a riaditeľka ETP Slávka Mačáková. Klienti mali možnosť vidieť vzájomnú podporu a reálnu spoluprácu medzi ETP a mestskou časťou Luník IX, čo je pre nich významné, keďže starosta je autoritou, ktorej dôverujú. Debatovali o podmienkach sporenia a svojich budúcich domoch, ktoré dostávajú čoraz reálnejšiu podobu. Na reč prišla aj veľmi konkrétna téma, kde sa bude ukladať stavebný materiál.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie v rámci projektu Budujeme nádej na Luníku IX – Mosty medzi Luníkom a Košicami.