Yechiel Bar-Chaim u nás

Pán Yechiel Bar-Chaim je filantropický konzultant, ktorý sa zaujíma o to, akým spôsobom vplýva metóda Feuersteinovho Inštrumentálneho obohacovania (FIE) na rozvoj jednotlivca pochádzajúceho z inak podnetného prostredia. V súčasnosti pracuje na programoch, ktoré využívajú metódu FIE pri vzdelávaní etiópskych imigrantov v Izraeli, arabskej menšiny v Izraeli a rómskych žiakov v Českej republike. Práve jeho angažovanosť v oblasti vzdelávania Rómov u našich českých susedov ho priviedla aj k nám na Slovensko, kde ETP už tretí rok využíva metódu FIE na rozvoj zručností rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Včera, 25. januára, navštívil Yechiel komunitné centrum v Starej Ľubovni-Podsadku, kde sa dozvedel viac o našom komplexnom prístupe a jednotlivých aktivitách. V neskorých dopoludňajších hodinách sme zašli na návštevu aj do Základnej školy Podsadek, kde nás privítala pani riaditeľka Slávka Gribová a boli sme sa pozrieť na FIE školský klub a školský klub Krížom-krážom, ktoré v škole od októbra 2015 organizujeme každý deň školského vyučovania.

Dnes sme navštívili komunitné centrum Základnú školu vo Veľkej Ide. Riaditeľka ZŠ Terézia Besterciová porozprávala o tom, aké pokroky dosiahli žiaci, ktorí už tretí rok navštevujú FIE školský klub. Jedným z najvýraznejších úspechov je podľa nej rozvinutie vnútornej motivácie žiakov, čo sa odzrkadľuje na ich lepšej spolupráci s učiteľom. Žiaci sú zvedavejší, komunikatívnejší, zvýšila sa ich miera sebaregulácie, aktívne sa zapájajú do riešenia úloh a zreteľne si zlepšili svoje školské výsledky.

Úspechy našich žiačikov nás veľmi tešia a držíme im palce, aby aj naďalej takto pekne napredovali.

Podporujú naše úsilie

velux