Vzdelávanie

V rámci projektu „Premosťovanie komunít na strednom a východnom Slovensku“ prebieha viacero vzdelávacích aktivít v dvanástich komunitných centrách. Je veľmi pozitívne, že už po piatich mesiacoch trvania projektu je vidieť prvé skutočné pozitívne zmeny v myslení našich klientov. Je potešujúce, že záujem o predškolskú prípravu detí je v mnohých komunitných centrách väčší ako sú jeho možnosti. Podobne nás prekvapilo, keď z dvanástich – trinástich žiakov navštevujúcich mimoškolskú aktivitu zameranú na prácu s PC v obci Ostrovany sú siedmi takí nadšení, že majú už vlastný počítač aj doma, a to i napriek zložitým ekonomickým a sociálnym podmienkam, v akých žijú ich rodiny.

Peter Sovius