Vzdelávací program – finančná gramotnosť

Vzdelávací program finančnej gramotnosti zameraný na tri vekové skupiny – Nebojme sa peňazí

Dátum realizácie: 2006/2007
Podpora: Veľvyslanectvo veľkej Británie
Finančná podpora: SK 524,620