Vzácna návšteva z Nórska

Základná škola vo Veľkej Ide a jej popoludňajší Feuersteinov klub, ktorý už piaty rok vedie pani učiteľka Natália Pilipčuková, privítali vzácnu návštevu osemnástich  hostí z Nórska, Veľvyslanectva Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike,  zástupcov Úradu vlády SR -Národného kontaktného bodu pre FM EHP a NFM a Úradu pre finančný mechanizmus v Bruseli.

Hostí zaujalo najmä porovnanie výsledkov a školských úspechov žiakov, ktorí pravidelne navštevujú Feuersteinov klub a žiakov v kontrolnej skupine, ktorí klub nenavštevujú.
Naše skúsenosti ukazujú, že z osemnástich detí, ktoré prostredníctvom svojej pani učiteľky, môžu benefitovať z  Feuersteinovej metódy vzdelávania, plynule postúpilo z nultého do štvrtého ročníka (bez opakovania ročníka) štrnásť detí. Zo skupiny ich dvanástich rovesníkov, ktorí s Feuersteinovou metódou neprišli do kontaktu, je dnes v štvrtom ročníku len jeden žiak.  Žiaci z popoludňajšieho Feuersteinovho klubu majú tiež menej vymeškaných hodín a lepší prospech. 

Priaznivé výsledky zaznamenávajú aj deti z ďalších našich školských klubov. Šiestačka Ráchel a tretiačka Nelka z Rankoviec sa prebojovali do okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko.  V školskom klube v Starej Ľubovni-Podsadku zas upozornila na seba malá Mária, keď postrehla zvláštnosť v matematickej úlohe, ktorá robí problém aj starším žiakom.