Vzácna návšteva

Dňa 26. apríla 2010 sme v našom komunitnom centre v Spišskom Podhradí privítali vzácnu návštevu. Prišli nás navštíviť pani poslankyňa Národnej rady SR Lucia Žitňanská a pani Jana Kviecinská. V klube práve prebiehalo finančné poradenstvo – Poznaj svoje peniaze pre dospelých. Pani poslankyňa sa pozhovárala s našimi klientmi o ich problémoch. Neskôr sme navštívili klientov, ktorí si v rámci Sporiaceho programu IDA (donorom programu je Open Society Institute) a Mikro-pôžičkového programu (donorom programu je Habitat for Humanity International) zrekonštruovali svoje príbytky. Naše návštevníčky boli milo prekvapené, že za málo peňazí sa dá opraviť veľa vecí. Živo sa zaujímali sa o život marginalizovanej rómskej komunity v našom meste.