Logo Veľkej Idy

Celý týždeň sme vo Veľkej Ide pracovali na vytváraní loga, ktoré by čo najlepšie charakterizovalo naše komunitné centrum. Najprv sme si ozrejmili, čo je logo a aký má význam. Veľmi nám pomohla interaktívna tabuľa, pomocou ktorej sme vyhľadávali a analyzovali logá obchodných reťazcov a rôznych inštitúcií. Deti takéto „objavovanie“ nadchlo a dozvedeli sa veľa nového a zaujímavého.

Potom sme dlho rozoberali, čo im napadne ako prvé, keď počujú slovné spojenie komunitné centrum, čo im prinášajú návštevy komunitného centra a prečo doň chodia, čo je pre komunitné centrum charakteristické a čo by malo jeho logo obsahovať. Až potom sme sa pustili do návrhov. Deti vytvorili veľmi zaujímavé námety a napriek prvotným rozpakom ich  pútavo ich odprezentovali pred kamarátmi.