Výstavba zásobníka vody v Rankovciach

V rámci projektu Budujeme nádej sme počas minulého týždňa vyvŕtali v Rankovciach novú studňu a začali sme s výstavbou zásobníka vody. Približne 50 rodín si môže vďaka zásobníku zaviesť vodu až do svojich domovov. Výstavbu zásobníka vody láskavo podporila Cirkev Ježiša Krista svätých neskorších dní štedrým darom.