Výstavba v Rankovciach napreduje

Výstavba v Rankovciach napreduje míľovými krokmi a rodiny Ruda, Emila, Lukáša, Michala, Ondreja a Laca sa už tešia na splnenie sna o nových domovoch, ktorý sa im každý deň ich pričinením približuje. Na stavbách sa momentálne pracuje už na interiéroch a tepelných izoláciách striech. Ale pozornosť sa venuje aj okoliu domčekov – ich majitelia uplynulý víkend svojpomocne vybudovali ihrisko pre deti.

Kým na stavbe nie je osadené posledné okno a v domoch netečie z kohútikov voda, je o finálnej cene domčekov predčasné hovoriť. Naše doterajšie skúsenosti z výstavby nám však hovoria, že rámcový rozpočet by mal vyzerať nasledovne:

Aj vďaka aktuálne 81 darcom a Nadácii VÚB, ktorá ich finančné príspevky znásobí v pomere 1:1, budeme môcť budúci rok vo výstavbe pokračovať – aktuálne dary postačujú na dva domčeky pre ďalšie dve šťastné rodiny.

Pridáte sa aj vy? Ďakujeme.sk

Ak áno, šancu postaviť si vlastné bývanie budú mať aj ďalšie mladé rodiny.