Výberové konanie je ukončené

V mesiacoch júl a august 2014 prebiehalo v občianskom združení ETP Slovensko výberové konanie na pozície špeciálny pedagóg, účtovník, pracovník v komunitnom centre a asistent v komunitnom centre.

V súlade s podmienkami uverejnenými v inzeráte sme starostlivo posúdili všetky žiadosti a kontaktovali vybraných uchádzačov, ktorí spĺňali naše kritériá. Výberový proces na pozície špeciálny pedagóg, pracovník v komunitnom centre a asistent v komunitnom centre je úspešne ukončený.V súčasnosti s vybranými uchádzačmi o pozíciu Účtovník prebieha druhé kolo pohovoru. Uchádzačom, ktorí nám zaslali svoju žiadosť a z kapacitných dôvodov sme nestihli na ich žiadosť reagovať, ako aj tým, ktorí vo výberovom konaní neuspeli, ďakujeme za prejavený záujem a odporúčame sledovať na našej webovej stránke a portáli Profesia nové pracovné príležitosti, ktoré podľa potreby priebežne uverejňujeme.