Vpredu, vzadu, vpravo, vľavo

Schopné deti – piataci na čitateľskom krúžku v komunitnom centre v Rankovciach dočítali knihu Doktor Jajbolí o zázračnom doktorovi, ktorý miluje zvieratká a rozumie ich reči. Potom sa rozprúdila beseda o zvieratách a o probléme s voľne pobehujúcimi psami.

Deti prišli s nápadom urobiť pre pani učiteľku za vysvedčenie kvety z krepového papiera a tak sme tvorili.

S tretiakmi zo školského klubu sme pracovali s inštrumentom FIE  Orientácia v priestore. Aby sme si precvičili vpredu, vzadu, vpravo, vľavo, urobili sme si rozcvičku. Kto sa pomýlil, narazil do suseda a bola z toho zábava…