Vlastnými rukami

Pracovné stretnutie v Rankovciach a Herľanoch k projektu Budujeme nádej – Z chatrče do 3E domu sa už počas svojho priebehu dostalo na spravodajský portál TASR Teraz.sk