Vítame nových členov tímu ETP!

V piatok. 26.9.2014, sme sa stretli, aby sme spoločne privítali nových členov tímu ETP Slovensko.

Stretnutie začalo predstavením práce, ktorú ETP robí už od roku 1997. Postupne sa všetkým predstavili aj kolegovia – noví aj zabehnutí, tí, ktorí pracujú v kancelárii aj tí, ktorí pracujú priamo v našich 10 komunitných centrách (KC).

Do nášho tímu sme privítali 4 lokálne asistentky – Gitku z Moldavy nad Bodvou, Jožku z Veľkej Idy, Martinku zo Šace a Lucku z Rankoviec, 3 asistentov vedúcich komunitných centier – Daniela, ktorý bude pracovať v Rankovciach, Martina, ktorý posilní tím vo Veľkej Ide a Lukáša, ktorý doplní tím v Starej Ľubovni, a 2 špeciálne pedagogičky – Vlaďku, ktorá bude pracovať v KC Veľká Ida, a Zuzku, ktorá sa bude venovať deťom z Rankoviec.Soňa, ktorá doteraz pracovala ako VKC v Podsadku – Starej Ľubovni, sa od septembra stala tiež špeciálnou pedagogičkou a bude individuálne pracovať s deťmi v predškolskom veku, na čo sa už dnes veľmi teší.

Počas spoločne stráveného dňa sme sa rozprávali o projektoch ETP, o pracovnej náplni na jednotlivých pozíciách aj o víziách do budúcnosti, vyskúšali sme si niekoľko interaktívnych úloh a aktivít, ktoré nám pomohli lepšie sa vcítiť do pozície ľudí, ktorých životná situácia nám nie je ľahostajná a ktorým pomáhame.

Tešíme sa, že náš tím je bohatší o nových členov, ktorí majú chuť spoločne s nami pomáhať a ktorí dobre poznajú situáciu našich klientov, často aj z vlastnej skúsenosti.

Novým kolegom prajeme veľa úspechov a tešíme sa na spoluprácu!