Vidíš, mamka, ako sa to robí!

Aj táto veta zaznela dnes na stretnutí rodičov detí FIE školského klubu v komunitnom centre v Rankovciach.

Kým sme sa s rodičmi rozprávali o problémoch prechodu detí na novú školu a o tom, ako im pomôcť, deti si dokončili domácu úlohu, v ktorej sa potrápili s vybranými slovami. Potom prišla tá zábavnejšia časť, keď sa rodičom pochválili, čo v klube robia najradšej. Okrem FIE pracovných listov radi pracujú aj s tabletmi. Popritom stihli zaučiť mamičky do tajov internetu. Po veselej a družnej debate rodičia odprevadili svojich školákov k autobusu do školy, pretože tento týždeň majú poobednú zmenu.