Vianočný stánok

V piatok 20. decembra ste nás mohli vidieť na Hlavnej ulici v Košiciach, v stánku prenajatom spoločnosťou U.S. Steel Košice, kde ste si za dobrovoľný finančný príspevok mohli so sebou odniesť rôzne vianočné ozdoby a výrobky detí z komunitných centier. Dohromady sme nakoniec vyzbierali sumu 254,18 €. Všetky vyzbierané peniaze budú použité na činnosť a aktivity združenia ETP Slovensko. Ďakujeme za vašu podporu a dúfame, že každým zakúpeným výrobkom ste potešili nielen svojich blízkych, ale možno aj seba.