Vianočný stánok 2012

ETP Slovensko spolu so spoločnosťou U.S.Steel Košice predstavilo svoje aktivity v rámci košických vianočných trhov. Prezentácia našej organizácie bola zároveň spojená aj s dobrovoľnou zbierkou a každý prispievajúci si mohol vybrať niektorý z ručných výrobkov našich klientov.

Aj touto cestou by sme sa Vám radi srdečne poďakovali za podporu, ktorú ste prejavili našej práci v komunitných centrách a Evakuačnom tranzitnom centre v Humennom.

Ďakujeme!